GARANTIJA

Terminai ir sąlygos

Maksimali motociklo apsauga garantijos laikotarpiu gali būti išlaikyta tik pagal planinės priežiūros rekomendacijas pateiktas savininko vadove. Atlikus aptarnavimą, atitinkamą techninės priežiūros įrašą antspauduoja įgaliotasis Triumph atstovas, todėl kiekvieną kartą, kai atliekate techninės priežiūros, remonto ar garantinius darbus Triumph atstovui turi būti pateiktas motociklo techninės priežiūros vadovas – serviso knygelė.

Visiems naujiems Triumph motociklams, registruotiems 01.12.92 arba vėliau, taikoma 24 mėnesių neribotos ridos garantija, kuri skaičiuojama nuo pirmosios registracijos datos arba nuo pardavimo – perdavimo akto datos, jei motociklas lieka neregistruotas.

Garantiniu laikotarpiu TRIUMPH MOTORCYCLES garantuoja, kad naujajam Triumph motociklui jo gamybos metu nėra jokių gamyboje naudotų medžiagų ir (arba) gamybos defektų.

Motociklas Triumph – patikrintos inžinerijos, išsamių bandymų ir nuolatinio didelio patikimumo, saugumo ir našumo siekio rezultatas.

Bet kurią dalį, kuri per šį laikotarpį bus nustatyta kaip sugedusi – Triumph Motorcycles Ltd. nuožiūra taisys arba pakeis įgaliotasis Triumph atstovas.

Bet kuriai pagal garantiją pakeistai daliai garantija bus taikoma likusį laikotarpį.

Triumph savo nuožiūra gali atlikti bet kokį remontą arba pakeisti sugedusias dalis, kurioms netaikoma garantija, tačiau toks darbas nelaikomas jokiu atsakomybės prisiėmimu.

Garantijos terminai ir išimtys

 • Motociklas negali būti naudojamas varžyboms arba netinkamai naudojamas* (netinkamai prižiūrimas)
 • Motociklas neturi būti modifikuotas, taisytas ar pakeistas kitaip, nei tai leido Triumph Motorcycles Ltd..
 • Motociklas turi būti prižiūrima įgaliotojo Triumph atstovo, Triumph savininko vadove nurodytais intervalais ir atitinkamai užpildytas techninės priežiūros žurnale.
 • Ši garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo reguliavimo arba remonto ir pakeitimų, kuriuos atliko ne įgaliotasis Triumph atstovas.
 • Ši garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl dalių ir priedų, kurių neleido Triumph Motorcycles Ltd., naudojimo.
 • Garantija neapima dalių ir priedų išėmimo ir pakeitimo išlaidų, nebent jie tiekiami kaip originali įranga arba rekomenduojami Triumph Motorcycles Ltd..
 • Garantija neapima motociklo transportavimo į įgaliotąjį Triumph atstovą arba iš jo išlaidų.
 • Ši garantija netaikoma įprastos priežiūros ir įprastiems priežiūros elementams, tokiems kaip uždegimo žvakės, alyvos ir oro filtrai. Taip pat neįtraukiami daiktai, kurie, kaip tikimasi, susidėvės kaip įprasta, pavyzdžiui, padangos, lemputės, grandinės, stabdžių trinkelės ir sankabos plokštės, nebent yra gamybos defektas.
 • Priekinių šakių sandarikliams garantija netaikoma, nes jie gali susidėvėti (ypač dėl vidinių šakių vamzdžių pažeidimo akmenimis).
 • Motociklo išmetimo duslintuvams suteikiama 12 mėnesių garantija nuo bendrosios motociklo garantijos pradžios. Per šį 12 mėnesių garantijos laikotarpį garantija netaikoma vidinei korozijai arba vidinių pertvarų deformacijai. Praėjus šiam 12 mėnesių laikotarpiui, motociklų duslintuvams ši garantija netaikoma.
 • Kiti elementai kuriems garantija netaikoma yra – sėdynės, bagažas, dažai, chromas, poliruoto aliuminio gaminiai arba apdailos pablogėjimas dėl įprasto nusidėvėjimo, poveikio arba tinkamos priežiūros nebuvimo.
 • Motociklo akumuliatoriui suteikiama 12 mėnesių garantija nuo pradinės motociklo įsigijimo datos. Praėjus šiam 12 mėnesių laikotarpiui, akumuliatoriui šios garantijos sąlygos nebetaikomos.
 • Garantija netaikoma motociklams, naudojamiemms komerciniais tikslais.
 • Garantija netaikoma defektams, apie kuriuos nebuvo pranešta įgaliotajam pardavėjui per dešimt dienų nuo defekto aptikimo.
 • Garantija netaikoma motociklams, kuriuose buvo naudojami netinkami degalai ar tepalas.
 • Jei prireiktų pretenzijos dėl garantijos, Triumph Motorcycles ir jos įgaliotieji pardavėjai nėra atsakingi už naudojimo praradimą, nepatogumus, prarastą laiką, komercinius nuostolius ar kitus atsitiktinius ar pasekminius nuostolius.